ABOT AS

PROSJEKT

BJØRGA TUNELLEN

  • Totalrehabilitering
  • Anleggsarbeider
  • Teknisk rom

Kunde: Statens vegvesen, Region Nord

Årstall/ Tidsrom: 2017-2018

Sted: FV 211 Bjørgatunnelen. Sørreisa kommune, Troms