ABOT AS

Hvis du skal bygge nytt, kan vi ta oss av prosjektering av et solid elektrisk anlegg som gir energieffektive lokaler med god komfort.

Nye lokaler eller restaurering og oppgradering av gamle, gir helt unike muligheter til å tenke helhetlige elektriske løsninger. Vi kan prosjektere elektriske anlegg som møter behovene til smarte næringsbygg.

Energieffektive løsninger
Styringssystemer for lys, varme, ventilasjon og alarmer vil kutte fremtidige strømkostnader i bygget. I tillegg vil det gi gode arbeidsforhold og sikkerhet for virksomheten(e). God energimerking av lokalene gjør kontorene også attraktive på utleiemarkedet.

Dokumentasjon
ABOT AS prosjekterer elektriske anlegg med dokumentasjon i henhold til lover og forskrifter. Vi kan også sørge for videre internkontroll når bygget tas i bruk.